Oferta

Nasze usługi obejmują:

 1. sporządzanie sprawozdań finansowych
 2. zajęcia integracji sensorycznej
 3. doradztwo księgowe
 4. prowadzenie księgowości u klienta
 5. doradztwo podatkowe
 6. gabinet logopedyczny
 7. prowadzenie ksiąg rachunkowych
 8. opracowywanie zakładowych planów kont,
 9. prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 10. prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,
 11. prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
 12. prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 13. sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku VAT
 14. sporządzanie bilansu rocznego,
 15. prowadzenie spraw kadrowo - płacowych
 16. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy bez naruszania prawa pracy,
 17. naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy,
 18. rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 19. sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych i podatników,
 20. sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych rozliczeń podatkowych,
 21. sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów,
 22. prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS,
 23. sporządzanie wniosków kredytowych, analiz finansowych,
 24. pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,
 25. reprezentowanie przed urzędami skarbowymi,
 26. doradztwo podatkowe i prawne w zakresie naszych uprawnień i kompetencji,
 27. doradztwo księgowe i prawo gospodarcze,
 28. budżety, biznesplany, rachunkowość zarządcza,
 29. doradztwo i świadczenie usług w zakresie organizacji nowych spółek handlowych,
 30. pozyskiwanie kredytów bankowych,
 31. kontakty z urzędami państwowymi
 32. wnioski o dotację na rozpoczecie działalności z Urzedu Pracy

 

powrót

© Copyright 2009 by ATM-f Tomasz Michta. Wszelkie prawa zastrzeżone.